Net als in België en Nederland krijgt u bij de aankoop van Spaans onroerend goed te maken met kosten. Denk hierbij aan kosten voor diensten van het kadaster, notaris en eventueel een taxatie van de woning. Daarnaast dient u rekening te houden met bepaalde belastingheffingen zoals de overdrachtsbelasting en de jaarlijks terugkerende WOZ beschikking.

De hoogte van de te betalen belasting hangt ervan af of u een bestaande woning koopt of dat u een geheel nieuwe woning aanschaft. Daarnaast is de hoogte van de verschuldigde Spaanse belasting afhankelijk van het feit of u Belgisch, Nederlands of Spaans resident bent.

Een deel van de kosten bij aankoop is ook afhankelijk of u uw Spaanse woning financiert of dat u uw woning geheel uit eigen middelen aanschaft. In zijn algemeenheid kunt u er van uitgaan de totale kosten en belastingen 13% tot maximaal 15% bedragen van de aankoopprijs van de woning. Hieronder gaan we in waaruit deze kosten precies bestaan.

Overdrachtsbelasting, BTW en registratiebelasting in Spanje

De overdrachtsbelasting is de grootste kostenpost bij de aankoop van een tweede verblijf in Spanje. Overdrachtsbelasting wordt in het Spaans Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales genoemd. Kortweg de ITP. Koopt u een bestaande woning dan bedraagt de ITP 10%.

Koopt u nieuwbouw, waarvan u de eerste eigenaar wordt, dan betaald u formeel gezien geen overdrachtsbelasting. In dat geval betaald u een vorm van BTW, de IVA, oftewel Impuesto sobre el Valor añadido. Het percentage IVA op nieuwbouw woningen bedraagt 10%.

Daarnaast geldt er voor nieuwbouw in Spanje een extra registratiebelasting, de zogenaamde Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, afgekort de AJD. De AJD bedraagt momenteel 1,5% van de aankoopprijs van het huis. Deze belasting is dus enkel van toepassing indien u een nieuwbouw woning koopt.

In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat het hoge belastingtarief van 21% verschuldigd is. Het gaat in dat geval dan vaak om woningen waarin een verbouwing heeft plaatsgevonden of woningen waaraan naderhand verbeteringen zijn aangebracht. In een enkel geval gaat het om een woning die van een bedrijf of onderneming wordt gekocht. Ook in dit laatstgenoemde geval betaalt u het hoge BTW tarief. We treden hier nu niet verder over in detail maar houd u er wel rekening mee dat deze situaties bestaan.

Onroerend Zaak Belasting (OZB) / Grondbelasting Spaans vastgoed

Net als in Vlaanderen en Nederland kent men ook in Spanje een vorm van Onroerend zaak belasting / Grondbelasting. Het gaat hier om de zogenaamde Impuestos sobre Bienes Inmuebles, kortweg IBI genoemd. De IBI is een jaarlijks terugkerende belasting. De hoogte van de IBI wordt berekend op basis van de WOZ grondslag, de zogenaamde valor catastral. De grondslag is afhankelijk van het soort woning, de oppervlakte van de woning en de gemeente waarin de woning staat. Houdt u rekening met een bedrag van tussen de 100 en 400 euro per jaar aan IBI voor een gemiddelde woning in Spanje.

Notariskosten in Spanje

De kosten voor het passeren van de koopakte bij de notaris bedragen circa 0,5% tot 1% van de waarde van de woning.

Spaanse Kadaster

Na het passeren van de koopovereenkomst bij de notaris wordt uw zojuist verworven eigendom op uw naam geschreven in het Spaanse kadaster, oftewel Registro de la propiedad. De kosten hiervoor bedragen tussen de 0,3% en 0,7% van de waarde van de woning.

Extra kosten bij het afsluiten van een hypotheek ter financiering van een huis in Spanje

Het is mogelijk uw Spaanse woning te financieren. U kunt dit doen middels een Belgische of Nederlandse financiering maar bijvoorbeeld ook in de vorm van een hypotheek bij een Spaanse bank. In dat geval dan dient u rekening te houden met de volgende extra uitgaven:

Afsluitprovisie hypotheek

Bij het aangaan van financiering in de vorm van een hypotheek zal een Spaanse bank u doorgaans rond de 1% aan afsluitprovisie in rekening brengen.

Hypotheekbelasting

Spanje kent een hypotheekbelasting. Indien u in Spanje een hypotheek afsluit betaald u eenmalig 1% belasting over het maximale ingeschreven hypotheek bedrag.

Banktaxatie

Indien u een hypotheek aanvraagt bij een Spaanse Bank zal de bank de woning altijd ook zelf willen taxeren. De kosten van deze taxatie ligt tussen 250 en 500 euro. De exacte kosten zijn afhankelijk van de oppervlakte van de woning.

Levensverzekering

U kunt overwegen om naast de financiering een levensverzekering af te sluiten. Hiermee bent u ervan verzekerd dat het openstaande hypotheekbedrag wordt afgelost in geval van overlijden. Op deze manier worden uw nabestaanden niet geconfronteerd met een restschuld. Bij bepaalde type hypotheken is de levensverzekering onderdeel van het hypotheekproduct. U betaald voor de levensverzekering een periodieke premie.

Overgaan tot aankoop van een woning in Spanje

Verkeerd u in de fase dat u op korte termijn tot een aankoop in Spanje wilt overgaan? Zorg ervoor dat u dan altijd wordt bijgestaan door makelaar Ibérica-Estates.  Wij hebben goede en actuele kennis van de wetten en regels in Spanje.

Eenmaal dat u met ons woningen komt bezichtigen in Spanje geven wij u steeds per object gedetailleerd aan wat de totale uiteindelijke kosten zullen zijn.  Wij begrijpen hoe vervelend het is als u na de aankoop zou worden opgezadelt wordt met onvoorziene kosten. Met de professionele begeleiding door Ibérica-Estates voorkomt u ongewenste situaties en onverwachte kosten.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen over de fiscaliteiten en kosten bij aankoop van een huis in Spanje of wilt u een afspraak met ons maken? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag.


Immo in Spanje, Costa Blanca

COM_IPROPERTY_REAL_ESTATE Costa Blanca, Orihuela Costa COM_IPROPERTY_SPAIN
€ 212.000
2 Slaapkamers, 2 Badkamers
COM_IPROPERTY_REAL_ESTATE Costa Blanca, Algorfa COM_IPROPERTY_SPAIN
€ 397.000
3 Slaapkamers, 2 Badkamers
COM_IPROPERTY_REAL_ESTATE Costa Blanca, Orihuela Costa COM_IPROPERTY_SPAIN
€ 290.000
2 Slaapkamers, 2 Badkamers
COM_IPROPERTY_REAL_ESTATE Costa Blanca, Los Montesinos COM_IPROPERTY_SPAIN
€ 297.900
3 Slaapkamers, 2 Badkamers
COM_IPROPERTY_REAL_ESTATE Costa Blanca, Orihuela Costa COM_IPROPERTY_SPAIN
€ 135.000
3 Slaapkamers, 2 Badkamers
COM_IPROPERTY_REAL_ESTATE Costa Blanca, Algorfa COM_IPROPERTY_SPAIN
€ 375.000
3 Slaapkamers, 2 Badkamers
COM_IPROPERTY_REAL_ESTATE Costa Blanca, Orihuela Costa COM_IPROPERTY_SPAIN
€ 165.000
2 Slaapkamers, 2 Badkamers
COM_IPROPERTY_REAL_ESTATE Costa Blanca, Orihuela Costa COM_IPROPERTY_SPAIN
€ 172.500
2 Slaapkamers, 2 Badkamers
Als eerste op de hoogte van nieuwe en in prijs verlaagde woningen? Meldt u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief