logo ibes

Disclaimer

Merkbescherming en auteursrecht:

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Ibérica-Estates worden overgenomen. Ibérica-Estates is een beschermde merknaam gedeponeerd in het Spaanse Merken- en Patentenregister te Madrid onder dossiernummer N-0360524. Documenten die worden aangeboden om te downloaden zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik. 

Wet bescherming persoonsgegevens:

Ibérica-Estates verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van haar eigen taken. Ibérica-Estates behandelt en beveiligd uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Daarbij houdt Ibérica-Estates zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt.

Juistheid van informatie:

Aan de inhoud van de webpagina’s van Ibérica-Estates wordt continu de grootst mogelijke zorg besteed. Het kan echter voorkomen dat bepaalde informatie onjuist, onvolledig of verouderd is. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Ibérica-Estates kan zonder voorafgaande notificatie wijzigingen aanbrengen in de getoonde informatie, presentatie en documentatie.


Als eerste op de hoogte van nieuwe en in prijs verlaagde woningen? Meldt u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief